Kort beskrivelse

Mat stx Grundforløb iBog® honorer kravene i læreplanen for matematik på stx og dækker kravene til grundforløbet. Sammen med emneområderne lineære sammenhænge, matematiske modeller og grundlæggende tal- og bogstavregning muliggøres repetition i stof fra grundskolen, bl.a. simpel ligningsløsning.

Forfattere

Esben Wendt Lorenzen, Michael Jørgensen, Jens Carstensen og Jesper Frandsen

Vi anbefaler

Prøv at udregne udtryk inden for regningsarternes hierarki

Se videoen til vektordifferens

ISBN: 9788761688293. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018